Personal Breathalyzers

Andatech

Browse the widest range of Australian Standards AS3547 Certified breathalysers for personal use. User-friendly and suitable for all ages, young or old.

โปรดทราบ: คำสั่งซื้อระหว่างประเทศอาจมีค่าธรรมเนียมภาษีศุลกากร หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทำการสั่งซื้อ

คุณอาจสนใจ: